TR Logo 1

 

zuhal yerlikaya

Zühal YERLİKAYA

Özgeçmiş

Curriculum Vitae

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaya başlamış ve 2004 yılında emekli olmuştur.

 

Psikodrama, Grup Terapisi, Sosyometri eğitimini, Uberlingen Moreno Enst. (Almanya) ve Dr.Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden almıştır. 1995 yılından bu yana Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğitimcisidir.

 

Grup Psikoterapisi ve Therapeutic Milieu (Ankara Üniversitesi Psikiyatri A.B.D.) Jungien Psikodrama (Instıtut Für Psychodrama (Zürih-İsviçre), Yaşayarak Öğrenme ve Macerayla Eğitim (Project Adventure, Inc. (A.B.D), EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR Instıtute Israel- DBE Davranış Bilimleri Enst.) eğitimleri almıştır. Bireysel ve grup terapisti olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Türk Psikologlar Derneği eski Genel Sekreteri, eski genel merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Grup Psikoterapileri Derneği eski Başkanı, Psikodrama Derneği eski Başkanı, Psikodrama Dernekleri Federasyonu eski Genel Sekreteridir.

 

1., 6. ve 7. İstanbul Psikodrama Günleri Sempozyum Başkanı, 38.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Başkanı olarak ve birçok sempozyum ve kongrede bilimsel ve düzenleme kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Çeşitli toplumsal projelerde görev almayı sürdürmektedir.

After her graduation from Hacettepe University Psychology Department in 1980, she has started working at Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital and retired in 2004.

 

She received psychodrama, group therapy, sociometry educations from Uberlingen Moreno Inst. (Germany) and Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute. She is a Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute Educator since 1995.

 

She got Group Psychotherapy and Therapeutic Milieu (Ankara University Psychiatry department), Jungian Psychodrama (Institut Für Psychodrama (Zurich-Switzerland), Learning by experience and adventural Education (Project Adventure, Inc.(A.B.D), EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing  (EMDR Instıtute Israel- DBE Institute of Behavioral Sciences.) educations. She is currently working also as an individual and group therapist.

 

She is former general secretary of Turkish Psychological Association, former board member of headquarters, former head of the Association of Group Psychotherapy and Association of Psychodrama, former general secretary of the Federation of Psychodrama Associations.

 

She acted as symposium chairman during the 1st, 6th and 7th Psychodrama Days and as chairman of the 38th International Congress of Group Psychotherapies. She has also taken part at many symposia and conferences as member of scientific and organizing committees.

She is continuing to take part in various social projects.

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.