TR Logo 1

 

 

 nevin eracar  

Nevin ERACAR

 

Özgeçmiş

 

 

Curriculum Vitae

1994-2001 yılları arasında T.C. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde ve Özel Eğitim Bölümünde Yrd. Doç. ünvanıyla öğretim üyesi olarak çalıştı. Yüksek Lisans tezleri yönetti.  1984-1989 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi öğretmenlik formasyon programında gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri dersleri, 2010 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Programında klinik psikoloji, 2011-2019 yılları ararsında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümünde psikodrama dersleri verdi. 1998 yılında uluslararası Psikodrama Terapisti ve 2001 yılında Psikodrama Eğitimcisi oldu. Halen; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Psikoloji Bölümü başkanıdır. Federation of European Psychodrama Training Organizations’a (FEPTO) bağlı Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü öğretim üyesi olarak psikodrama terapistleri ve yöneticilerinin yetiştirildiği grupları yönetmektedir. İstanbul’da faaliyet gösteren Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi kurucusu ve bilimsel proje danışmanıdır. Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı işbirliği içerisinde Türkiye Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık Eğitim programını başlatmış ve yürütmektedir. 1994 yılında otistiklerin topluma dahil olabilmeleri amaçlı projeleri hayata geçirdiği otistikler kulübünü, 1996’da Otistikler Derneğini kurmuştur. Kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Otistikler Derneği çatısı altında bugün halen devam eden çok yönlü proje ve programlarda gönüllü uzman, eğitimci, proje danışmanı ve süpervizör olarak çalışmaktadır. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Psikodrama Derneği, International  Association For Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), International  Psychoanalytic Association bağlantılı İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği üyesi, ve psikanalitik psikoterapisttir.  Uluslararası sosyal girişimci ağı; Ashoka üyesidir. Çocuğunuz ve Siz, Öğrenmeyi Öğrenmek, Bir Otistikle Yaşamak, Biraz Yer Açar mısınız, Normaller İçin Kitap-Otizm, Sözden Öte: Sanatla terapi ve Yaratıcılık kitaplarının yazarıdır.

During the period 1994-2001 she worked as assistant professor at T.C. Marmara University, Atatürk Education Faculty, Educational Sciences, Psychological Services in Education Department. She worked as thesis advisor. She lectured from 1984 to1989 at Mimar Sinan University at Teaching Formation Program courses; developmental psychology, learning psychology, teaching principles and methods. At 2010 at İstanbul Arel University Masters’ Program, she gave clinical psychology course. Between 2011-2019 she lectured psychodrama courses at Istanbul Kültür University Psychology Department. She became an International Psychodrama Therapist in 1998 and became a Psychodrama Trainer in 2001. She’s been working as chair of department at Yeni Yüzyıl University Psychology Department. She conducts groups of psychodrama therapists and trainers in her role as Psychodrama Trainer at Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute recognized by the Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO). She is founder and scientific project advisor of Aura Psychotherapy Art Therapy and Education Center at Istanbul. She has initiatied and is conducting the Turkey Art Therapy and Creativity Education Program in cooperation with Uludağ University Psychiatry Department. She founded the Autistics’ Club in 1994 that accomplished projects associated with autistics’ societal integration. In 1996 she founded the Autistics’ Association. As both founding president and member of the board, she works in multiple projects and programs as volunteering specialist, trainer, projects advisor and supervisor at the Autistics’ Association. She is member of the Turkish Psychological Association, the Istanbul Psychodrama Association, the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP). She is also a psychoanalytic psychoterapist, and member of the Istanbul Psychoanalytic Association for Training, Research and Development which is recognized by the International Psychoanalitic Association.  She is member of Ashoka; an international social entrepreneur network. She is the author of the books; Your kid and you, Learning to learn, Living with an Autistic, Would you make a room?, A book for normals – Autism, Beyond the Word: Art Therapy and Creativity.


 

 

 

 

 

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.