TR Logo 1

 

 

b kirlangic simsek

Bircan KIRLANGIÇ ŞİMŞEK

 

nevin eracar

Nevin ERACAR

 

 

 

 

Konferans: “Benim Yerimde Olsan.”

Kentin fısıltıları, arkadan konuşmalar ve duyma , dinleme üzerine birlikte düşünme yolculuğu.

Yer, gök, toprak ve suyun dostça paylaşılması için arayış, ulu çınarın tanıklığında ve rüzgarın eşliğinde kulağımıza çalınanlarla…

AMAÇ:

Farklı kültürel özellikli kişiler ve gruplar arasında süregelen ilişkilerin onarımı ve sağlıklı ilişki alanlarının oluşması için yol açılması

HEDEFLER:

İlişkilerin geçmişi bugünü ve yarını üzerine farkındalık geliştirme.

Her türlü etnik ve kültürel farklılığı tanımak ve sahip çıkmanın birlikte var olabilme yönündeki zenginleştirici etkisini tanıma.

Kent halkının zenginliklerini bölge ve ülke ölçeğinde genişletecek bir çalışma modelini tanımlama.

KATILIMCILAR:

Kentin merkezi, çevresi, köyleri ve bucaklarından insanlar; anneler babalar, öğretmenler, mülki yöneticiler, gençler ve 12 yaş ve sonrası çocuklar,

 

Conference: “If You Were in My Place.”

A journey on thinking together about wispers of the city, conversations on background and hearing, listening.

Seeking to share the earth, sky, ground and water friendly, with the things that reached our ears’ in the witness of nable plane and the company of wind…

AIM:

Repair of the ongoing relationships between people and groups with different cultural characteristics and initiating the arise of healthy relational fields

OBJECTIVE:

Developing awareness about past, today and future’s of relationships.

Recognizing the contribution of identifying and protecting all ethnic and culturel differences to our togetherness.

Defining the working model that widens the properties of cities towards reagon and country

PARTICIPANTS:

People from city center, villages and neigbourhood ; parents, teachers, civilian administration, youth and children older than 12,

 

 

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.