TR Logo 1

 

 

Nevin ERACAR

 

 

 

 

 

 

Konferans: “Rehber Öğretmenler için Yaratıcı Tekniklerle Çalışma Pratiğini Geliştirme"

Amaç:

Rehber öğretmenlerin mesleki uygulamalarda sanatı ve eylemsel teknikleri de kullanarak çalışabilme yetilerinin geliştirilmesi ve artırılması.

Hedefler:

1-Farklı etnik ve kültürel özellikler taşıyan öğrencilerin eğitim öğretim ortamında birlikte var olabilmeleri için ortak etkileşim alanları yaratmak.

2-Farklı zihinsel nicelik ve niteliklerdeki öğrencilerin birlikte çalışabilmeleri için ortak dil ve iletişim yolları geliştirmek

3-Okul ortamında var olan farklı meslek gruplarının iş bölümü, iş birliği ve ekip bütünlüğü içinde çalışabilecekleri ortam ve ilişkiler yaratmak.

Yöntem:

Müzik resim ve dans gibi sanat unsurlarından yararlanma yollarının uygulamalar aracılığı ile deneylenmesi

Amaç ve hedefler yönünde proje geliştirme amaçlı küçük grup çalışmalarının yapılması

Çıktıların sunumu, değerlendirme ve tartışmalar.

Süre:

3 saat.

Mekan:

Isı, ışık ve yerleşim /oturma düzeni açısından hareketli çalışmaya uygun bir salon.

İçerik Özeti:

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana çeşitli yasa ve yönetmeliklerle eğitim sisteminin gelişimi yönünde çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Yönetmeliklerin içeriğinde yaygın ve örgün eğitimle ilgili pek çok çağdaş uygulamaya yer verildiği de görülmektedir. Yönetmeliklerin uygulanabilmesi ise öğretmenlerin bilgi yanında yeni ve çağdaş öğretim ve eğitim teknikleri konusunda donanımlı olmalarını gerektirir.

Farklı kültürel özellikler taşıyan öğrencilerin ortak bir sistem içinde eğitim alıyor olması hem kendilerini ve hem de öğretmenleri zorlayabilecek bazı koşulların oluşmasına yol açmaktadır. Öğretmenin dil ve düşünme pratiği ötesinde eylemsel yollarla, oyun ve sanat unsurlarından yaralanarak çalışabilme konusundaki yaratıcılığı; değişen ihtiyaçlar ve koşulları kapsayabilmesi, öğrencilerin sağlıklı bir etkileşim alanı içinde öğrenme süreçlerini işlemleyebilme olanağı yaratacaktır.

 

Conference: "Developing School Guidance Counselors’ Practice of Working With Creative Techniques.”

Aim:

Suporting school counselors’ competence at working with art and actional techniques on occupational applications.

Objectives:

1- Creating common interaction fields at educational institutions for the accompany of students who have characteristics from different ethiniticies and cultures.

2- Developing common language and comunication ways for children with different mental qualities to work altogether.

3- Creating proper settings and relationships for cooperation, division of labor and ingerity of different occupational groups at educational institution.

Method:

Experiencing the benefit of using art elements such as music, paint and dance by applications / practicing.

Small teamworks for project development according to aim and objectives.

Presentations of outcomes, evaluation and discussions.

Time: 3 hours.

Place: A room available and proper according to required heat, light and seating arrangement

Content summary:

Ministry of education have been making formations for the development of education system by laws and regulations since the establishment of Republic of Turkey. There are contemporary practices in these regulations’ content  about common formal education.In order to activate these regulations teachers must become competent not only by the knowledge not also by the new and contemporary educational techniques.

Being in a common educational system with students who have different cultural characteristics lead some difficulties that both challenge themselves and teachers. The teacher's creativity in working with action and artistic elements beyond the language and thinking practice; the ability to contain changing needs and conditions, lead to an opportunity for educational processing in a healty interaction space for students.

 

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.