45. ULUSLARARASI GRUP PSİKOTERAPİLERİ KONGRESİ

PROF. DR. ABDÜLKADİR ÖZBEK ULUSLARARASI GRUP PSİKOTERAPİLERİ VE PSİKODRAMA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YARIŞMASI

Türkiye'de psikodrama çalışmalarının başlatılması ve sürdürülmesine öncülük eden, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü kurucusu ve ilk başkanı olan, bitmeyen enerjisi, özverisi ve mütevazılığını örnek aldığımız Prof. Dr. Abdülkadir Özbek hocamızın saygıdeğer anısına, bu yıl doğumunun 100. yılında uluslararası araştırma yarışması düzenlediğimizi açıklamaktan onur duyuyoruz.

Amaç: Grup psikoterapileri ve psikodrama alanında özgün bilimsel araştırmalar üretilmesi ve yayınlanmalarını destekleyerek uluslararası alan yazınına katkıda bulunmaktır.

 

Başvuru koşulları:

1-Adaylar, “Grup Psikoterapileri” ve “Psikodrama” alanında uygulamalı olarak yapılmış, bildiri formatında düzenlenmiş, güncelliğini koruyan bilimsel araştırmaları ile yarışmaya katılabilirler.

2-Yarışmaya katılacak adayların grup psikoterapileri ve psikodrama alanında mezun olmuş ya da bu alanlarda halen eğitim almakta olması gerekmektedir.

3-Yarışmaya katılım için araştırma yazarının ya da yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

4-Başvuru için istenen belgeler:

a-Yarışma katılacak adayların grup psikoterapileri ve psikodrama alanında mezun olmuş ise mezuniyet belgesi, bu alanlarda halen eğitim almakta olan adayların ise;  (i) eğitim almakta olduğu kurumdan eğitimine devam ettiğine dair ve (ii) yapmış oldukları uygulama için  süpervizyon aldıklarına dair belge.

b-Kongre kayıt belgesi

c-Yazarın ya da ilk isim yazarın akademik çalışmalarını, çalışma ve ilgi alanlarını, iş tecrübelerini ve iletişim bilgilerini içeren kısa özgeçmişi

d-Bildirinin özet metni

e-Etik kurul onayı olmayan çalışmalarda yazar  ve/veya yazarların her birinden çıkar çatışması, etik ihlal olmadığına dair sorumluluğun tamamen kendilerinde olduğuna dair imzalı belge

5-Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yapılan başvurularda özet metinlerin İngilizcesi de olmak zorundadır.

6-Özet metin en geç 15 Şubat 2020 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

7-Bildirilerin ön değerlendirme sonucu 15 Mart 2020 tarihinde yazarlara bildirilecektir.

8-Bildiri özetleri yarışmaya kabul edilen adayların, bildirilerinin tam metnini 30 Mart 2020 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeleri gerekmektedir.

9-Yarışma için kabul edilen bildiriler tam metin olarak kongre kitabında    yayınlanacaktır.

10-Yarışmanın sonucu Uluslararası 45. Grup Psikoterapileri Kongresinde yapılacak ödül töreninde açıklanacaktır.

11-Ödül kazanan bildirilerin, daha sonraki dönemde yayımlanması halinde, bildiri sahibinin ve/veya sahiplerinin metin içinde bu ödülü aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

 

Araştırma Yazım Koşulları

1-Yazarlar doğrudan çalışmayı yapan ve yazan kişiler olmalıdır. Çalışmanın tasarımına, çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlayan, taslağın hazırlanması ya da içeriğin bilimsel eleştirilerini yapan, yayının son halini gözden geçiren ve onaylayan, çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul edenler;  yazar/ yazarlar sıralamasında katkı düzeylerine göre yer almalıdır.

2-Çalışmayı destekleyen ya da çalışma ile ilgili danışılan kişilerin adları, teşekkür bölümünde aktarılır

3-Çalışma, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Bildirinin içeriğinde çalışmanın etik uygunluğuna ilişkin bilgi bulunmalıdır.

4-Özet Metin, Amaç, Gereç ve Yöntemler , Sonuçlar, Tartışma ve Sonuç, Anahtar Kelime bölümlerini içermelidir. Türkçe  özet metin başlık, yazarların isim ve kurumları hariç, Anahtar Kelime dahil en az 150, en fazla 200, İngilizce özet metin en az 200, en fazla 250 sözcükten oluşmalıdır.

5-Bildirinin özet ve tam metninde başlık ve altında yazarların isim, soyadı, ünvan ve çalışma adresleri yazılmalıdır.

6-Bildiri tam metni Özet, Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça kısımlarını içermelidir. Tam metin kaynakça hariç en az 1000, en fazla 2500 sözcükten oluşmalıdır.

7-Anahtar sözcükler için en az 3 en fazla 6 sözcük kullanılmalıdır. Türkçe olanlar  http://www.bilimterimleri.com adresinden, İngilizce olanlar http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh adresinden seçilebilir.

8-Bildiri metni Microsof Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

 

Jüri Üyelerinin Belirlenmesi

1-Jüri üyeleri, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nün süpervizör olma ölçütünü karşılayan eğiticilerinden oluşur. Her bildiri 3 jüri üyesi tarafından değerlendirilir.

2-Diğer grup terapilerinden yapılan başvurularda o yöntemin süpervizörü olma ölçütünü karşılayan en az bir üye  jüride yer alır.

3-Yarışma Komitesinde çalışanlar jüri üyesi olamaz. (Yarışma Komitesi yarışmanın tüm süreçlerin organizasyonu ve koordinasyonunda görev yapan kişileri kapsar).

 

Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Bilimsel Araştırma Yarışması'nın ödülleri şu şekilde belirlenmiştir:

Birinci; Kongre kayıt ücretinin geri ödemesi, prekongre ve bir atölyeye katılım hakkı, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nün çevirerek yayımlanmasını sağladığı psikodrama kitapları seti ve birincilik plaketi ile ödüllendirilecektir.

İkinci; Kongre kayıt ücretinin geri ödemesi, prekongreye katılım hakkı, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nün çevirerek yayınlanmasını sağladığı psikodrama kitapları seti ve ikincilik plaketi ile ödüllendirilecektir.

Üçüncü; Kongre kayıt ücretinin geri ödemesi, bir atölyeye katılım hakkı, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nün çevirerek yayımlanmasını sağladığı psikodrama kitapları seti ve üçüncülük plaketi ile ödüllendirilecektir.

Katılımcılara şimdiden başarılar dileriz.

Önemli Tarihler

Kongre Tarihleri: 3-6 Haziran 2020

Erken kayıt son tarihi:
1 Nisan 2020

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yeterlilik Sınavları:
3 Haziran 2020

Kongre Öncesi Kurslar: 
3 Haziran 2020

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Genel Kurulu:
5 Haziran 2020 Saat: 08.30-10.30

Enstitü, Federasyon ve Derneklerimiz

Destekçilerimiz

 

Konuşmacılar, Grup Liderleri

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.