Poster Bildiri Başvuru Koşulları

1. Grup psikoterapileri, Psikodrama ve Bireysel Terapi alanında yapılmış ve güncelliğini koruyan uygulamalı çalışmalar, deneysel çalışmalar, olgu örnekleri, derlemeler, kitap incelemeleri poster bildiri olarak sunulabilir.

2. Yazar ya da yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

3. Poster sunumunu yapacak yazarın ismi özet metinde altı çizilerek belirtilmelidir.

4. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yapılan başvurularda özet metinlerin İngilizcesi de olmak zorundadır .

5. Özet metin en geç 15 Şubat 2020 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

6. Özet metinlerin ön değerlendirme sonucu 15 Mart 2020 tarihinde yazarlara bildirilecektir.

7. Kabul edilen bildirilerin özeti kongre kitabında yayınlanacaktır.

8. Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre kitabında yer almayacaktır.

9. Poster sahipleri programda belirtilen gün ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

 

 

Poster Bildiri Yazım Koşulları

1. Poster 90X70 cm boyutlarında hazırlanır, poster sayfasında %30 metin, %40 şekil, %30 boşluk bulunmalıdır.

2. Yazarlar doğrudan çalışmayı yapan ve yazan kişiler olmalıdır. Çalışmanın tasarımına, çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlayan, taslağın hazırlanması ya da içeriğin bilimsel eleştirilerini yapan, yayının son halini gözden geçiren ve onaylayan, çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul edenler; yazar/ yazarlar sıralamasında katkı düzeylerine göre yer almalıdır.

3. Çalışmayı destekleyen ya da çalışma ile ilgili danışılan kişilerin adları, teşekkür bölümünde aktarılır

4. Çalışma, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Bildirinin içeriğinde çalışmanın etik uygunluğuna ilişkin bilgi bulunmalıdır.

5. Özet Metin, Amaç, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma ve Sonuç, Anahtar Kelime bölümlerini içermelidir. Türkçe özet metin başlık, yazarların isim ve kurumları hariç, Anahtar Kelime dahil en az 150, en fazla 200, İngilizce özet metin en az 200, en fazla 250 sözcükten oluşmalıdır.

6. Kaynakça: Atıf yapılan kaynak sayısı en az 3 en fazla 5 arasında olmalı ve Vancouver stilinde gösterimi yapılmalıdır.

7. Anahtar sözcükler için en az 3 en fazla 6 sözcük kullanılmalıdır. Türkçe olanlar http://www.bilimterimleri.com adresinden, İngilizce olanlar http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh adresinden seçilebilir.

8. Özet metin Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

Önemli Tarihler

Kongre Tarihleri: 3-6 Haziran 2020

Erken kayıt son tarihi:
1 Nisan 2020

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yeterlilik Sınavları:
3 Haziran 2020

Kongre Öncesi Kurslar: 
3 Haziran 2020

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Genel Kurulu:
5 Haziran 2020 Saat: 08.30-10.30

Enstitü, Federasyon ve Derneklerimiz

Destekçilerimiz

 

Konuşmacılar, Grup Liderleri

 

Powered byyy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.